Relikter, (se relikt), efterladenskaber; levninger.