Rekvisition, tvangsudskrivning af civil ejendom til militære formål.