Reimprimere, (fr. réimprimer, af lat. re- + imprimere trykke ind imod, præge), genoptrykke.