Refusionsopgørelse er en regnskabsmæssig opgørelse over indtægter og udgifter, der udarbejdes ved overdragelse af en ejendom eller en erhvervsvirksomhed. Opgørelsen foretages med overtagelsesdagen som skæringsdag og stiller parterne således, at sælger skal betale udgifter og modtage de indtægter, der vedrører tiden før overtagelsesdagen, og køber skal betale udgifter og modtage indtægter, der vedrører tiden efter overtagelsen, uanset hvem der har afholdt udgifterne og modtaget indtægterne.