Refraktær betyder inden for medicin 'som ikke lader sig påvirke af behandling'.