Refraktær, (af fr. réfractaire, af lat. refractarius, af refringere), inden for medicin som ikke lader sig påvirke af behandling.