Redskud var en middelalderlig betegnelse for bøndernes pligt til kørselstjeneste for kongen og andre. I sin ældste form udsprang redskud af nødvendigheden af at skaffe forsyninger til den rejsende konge og hans følge.