Redondilla, (sp., af redondo egl. rund, af lat. rotundus, af rota hjul), gammelt spansk versemål, som består af fire firfodede, trokæiske verslinjer.