Realleksikon er et fagligt leksikon også kaldet sagordbog.