Ratio decidendi, (lat., af ratio 'begrundelse, grund' og afledn. af decidere 'skære af, afgøre'), i anglo-amerikansk ret den del af en doms præmisser, som begrundelsen for den konkrete afgørelse fremgår af, og som ifølge common law danner den præcedens, dvs. retspraksis, der skal følges i fremtidige sager. Se også case law.