Rat, (af platty. rad, rat, holl. rad, beslægtet med lat. rota hjul), styreapparat på skibe, biler, fly osv.