Radio, radiomodtager, apparat til modtagning og gengivelse af information via radiobølger. Informationen sendes som ændringer (modulation) af en højfrekvent bærebølge. Radiomodtageren udtager (demodulerer) signalet fra bærebølgen, hvorefter det forstærkes og sendes til en højtaler. De tidligste radiomodtagere fra beg. af 1900-t. var krystalapparater. Se også radioteknik.