radioteknik

Artikelstart

Radioteknik, teknologi til overførsel af information via radiobølger fra en sender til en modtager. Radioteknik er grundlaget for bl.a. tv, radiofoni, mobiltelefoni og moderne navigation. Senderen afgiver en højfrekvent bærebølge ved den frekvens, som transmissionen skal foregå på, og informationen overføres ved at modulere, dvs. ændre lidt, på bærebølgen.

Ved analoge signaler, som anvendes i traditionelle radioudsendelser, ændrer signalerne enten bærebølgens amplitude (amplitudemodulation, AM) eller frekvens (frekvensmodulation, FM). AM benyttes i lang- og mellembølgeområderne, mens FM benyttes i VHF- og UHF-områderne. Den nyeste radioteknik (DAB) benytter ligesom mobiltelefonsystemet GSM digitale signaler, som gør overførslen ufølsom over for atmosfæriske forstyrrelser.

Den første radiotransmission blev demonstreret 1894 af G. Marconi. De tidligste apparater frembragte radiobølgerne vha. elektriske gnister, en teknik der kun var egnet til radiotelegrafi. 1903 udviklede den danske opfinder Valdemar Poulsen en lysbuegenerator, Poulsen-buen, der kunne frembringe højfrekvente svingninger i en svingningskreds, der via en antenne udsendte kraftige radiobølger, der kunne anvendes til egentlig radiofoni. Væsentlige senere fremskridt var opfindelsen af radiorøret (1906) og transistoren (1948) og brugen af talekompression (1991).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig