Racon, (eng., sammentrækning af radar og beacon 'sømærke, fyr'), radarsvarefyr, radiosender, der aktiveres af radarimpulser og derefter udsender signaler, som på radarskærmen danner et mønster, fx et morsebogstav. Mange fyr og bøjer er udstyret med racon.