Rørpost, system til hurtig befordring af små genstande vha. tryk- eller sugeluft; anvendes til intern transport af breve, mindre pakker o.l. i fx banker, biblioteker, blad-, post- og varehuse.