Rørovn, ovn bestående af et eller flere parallelle rør eller rørslanger, hvorigennem der strømmer en gas eller en væske. Rørene opvarmes udefra, fx af forbrændingsgas eller elektriske varmelegemer. Oftest anvendes rørovne til overhedning af damp, opvarmning af væske til indfødning i destillationskolonner, krakning af nafta og til steamreforming af hydrocarboner.