Rødjord er jord, som er rød pga. et indhold af jern(III)oxidet hæmatit, Fe2O3. Den indeholder desuden jern(III)- og aluminiumoxihydroxider. Røde jorde findes i tropiske og subtropiske områder.