Rødgardister, medlemmer af en kinesisk bevægelse, der blev dannet i 1966 af Mao Zedong i forbindelse med Kulturrevolutionen for at give landets ungdom revolutionære erfaringer og rense samfundet for kapitalistisk indflydelse. Millioner af skolebørn og unge tilsluttede sig bevægelsen, som hurtigt splittedes i fraktioner. I løbet af 1967 udviklede konflikterne sig mange steder til borgerkrigslignende tilstande, og i 1968 blev hæren sat ind for at genoprette ro og orden; rødgardisterne blev i stort antal sendt ud til genopdragelse i landsbyerne.