Rêve, (fr.), drøm; sammenlign med rêverie og rêveur.