Råjern, kulstofrigt jern fremstillet ved reduktion af jernmalm i en højovn. Råjern er et mellemprodukt til stål og støbejern. På de store, såkaldte integrerede værker, bl.a. Oxelösund syd for Stockholm, føres råjernet i smeltet form fra højovne til konvertere, hvor det omdannes til stål. På mindre værker udstøbes højovnens råjern i barrer, som derefter transporteres til stålværker uden egen højovn. Råjernsbarrer anvendes også af jernstøberier, hvor de forædles til støbejern. Se også kupolovn.