Quintuplum er et latinsk ord for det femdobbelte eller femfold.