Quadratus, (lat., af quadrare), et apparat til måling af solens middagshøjde.