Pyrostat, (gr. pyro- + -stat), apparat til kontrol af oliefyr.