Pyrolusit, (af pyro- og gr. lousis, af louein 'vaske', og -it, pga. anvendelse til affarvning af glas), brunsten, polianit, vigtigt manganmineral, der er gråsort uigennemsigtigt med metalglans. Hårdheden er 6-6,5, og massefylden 5,1 g/cm3. Det krystalliserer tetragonalt og har sammensætningen MnO2. Pyrolusit dannes under oxiderende betingelser i sumpe, søer og lavvandede marine områder. Det er et af hovedmineralerne i mangannodulerne på oceanbunden. Endvidere findes det i den oxiderede del af manganholdige mineralforekomster. Pyrolusit udgør lokalt en underordnet bestanddel af de danske myremalme. Veludviklede pyrolusitkrystaller betegnes undertiden polianit.