Putativægteskab, (se putativ), ægteskab, der er ugyldigt, fordi der uden den ene parts el. begge parters vidende består en lovmæssig hindring for det.