Purin, C5H4N4, farveløst, krystallinsk stof med smp. 217 °C. Purin kan danne salte med både syrer og baser. Det forekommer ikke frit i naturen, men udgør alligevel stamkernen i de purinbaser, som er vigtige byggesten i DNA.