Pulvermaling, malemateriale i pulverform, som påføres et emne (af metal eller andet), hvorefter det smelter, flyder sammen og hærder til en sammenhængende malingfilm. Påføringen foregår oftest ved elektrostatisk sprøjtning på kolde eller varme emner. Ved hvirvelsintring dyppes forvarmede emner i fluidiseret pulver. Pulveret kan også opslæmmes i vand og sprøjtes på emnet som våd maling (powder-slurry). Smeltningen foregår ved opvarmning, og sammenflydningen indtræder umiddelbart efter. Hærdningen kan være kemisk (fx epoxy- og polyesterpulver) eller fysisk og blot bestå i en størkning af materialet (termoplastisk pulver). Kemisk hærdning er enten rent termisk eller kræver tillige påvirkning med ultraviolet lys (UV-pulver).