Pulveralger, samlenavn for fåcellede grønalger, der lever som luftalger på barken af træer, fx Apatococcus.