Pterosaurus, (lat., af gr. ptero- + -saurus), flyveøgle. Se flyveøgler.