Psykognosi, (gr. psyko- + -gnosi), kendskab til sjælelige fænomener.