Psykasteni, (gr. psyk- + asteni), nervelidelse med tvangstanker.