Pseudogami, udvikling af kim og frø hos planter uden foregående befrugtning af ægcellen. Modsat andre former af apomiksis er det dog nødvendigt med en bestøvning, der stimulerer ægcellen til deling og evt. fører til befrugtning af centralcellen (se kim (kimsæk)) med efterfølgende udvikling af frøhvide.