Pseudanthieteorien, (1. led pseudo-), hypotese om evolutionen af de dækfrøede planter, hvor blomsten antages afledt fra et forgrenet skudsystem. Ifølge denne hypotese er de dækfrøede planter opstået fra nøgenfrøede, der lignede den nulevende slægt Ephedra. Blandt de mest primitive dækfrøede regner hypotesen Casuarina og rakletræerne. Teorien blev først fremsat omkring 1910 og blev senere modificeret, men er nu stort set opgivet til fordel for euanthieteorien.