Euanthieteorien, (1. led af eu- og afledn. af gr. anthos 'blomst'), teori om tilblivelse af blomsten hos de dækfrøede planter, først lanceret i begyndelsen af 1900-t. Ifølge euanthieteorien skulle blomsten være opstået af et ugrenet skud med skruestillede, bladlignende organer, som har mindet om dem, man finder hos koglepalmerne, Cycadaceae, eller den uddøde nøgenfrøede slægt Cycadeoidea. Tilhængere af euanthieteorien udpeger magnolie og nærtstående slægter som repræsentanter for de mest primitive dækfrøede. Se også pseudanthieteorien.