Prurigo, (lat., af prurire have kløe), kløende hudlidelse.