Protogyn, (gr. proto- + -gyn), inden for biologien først-hunlig.