Proto-, (af gr. protos 'først'), græsk og internationalt forled, der angiver, at noget er først i tid eller ligger til grund for andre former, fx protogermansk 'urgermansk' over for prægermansk 'førgermansk', protoplasma 'celleslim' og prototype 'grundform'.