Proskomidi, (gr. 'frembærelse', af pros- 'til, frem' og afledn. af komizein 'bære, føre'), i den ortodokse liturgi hele den forberedende indledningsakt til nadveren, i snævrere betydning alene den del heraf, hvor offergaverne tilberedes (se også prothesis). Præsten tilbereder brødet og vinen, idet han med en hellig lanse foretager en symbolsk slagtning af lammet i prosforaen, nadverbrødet, og blander vin og vand, mens Es. 53,7-8 og Joh. 19,34-35 læses.