Prorogation, inden for jura prorogation af en rets kompetence: indbringelse for retten af sager, som ellers ikke hører under den.