Prorogation er inden for jura en udvidelse eller forlængelse af en rets kompetence: indbringelse for retten af sager, som ellers ikke hører under den.