Propylenoxid, C3H6O, væske med kp. 34,2 °C. Stoffet er opbygget med en treleddet epoxyring og er meget reaktivt og et vigtigt mellemprodukt i den kemiske industri med en årlig produktion, der overstiger 8 mio. t. Det anvendes især til fremstilling af polyether-polyoler, der indgår i produktionen af polyurethanskumplast. Propylenoxid fremstilles ud fra propylen.