Proksimal, (af lat. proximus nærmest, superlativ af prope nær + -al), inden for anatomi nærmest ved legemets midte; det modsatte af distal.