Distal, (af lat. distare stå fra hinanden), inden for anatomi fjernt fra legemets midte; det modsatte af proksimal.