Produktionsfaktor, i økonomi en vare, som indgår i en produktionsproces enten som råvare eller som en arbejdsydelse. Tilpasningen til markedet giver en sammenhæng mellem priserne på de varer, der fremstilles, og priserne på produktionsfaktorerne.