Proberkunst, prøvekunst, ældre betegnelse for kemi, specielt analytisk kemi. Adskillige af kemiens største navne har været ansat som guardejn, der var betegnelsen for den tjenestemand, som på statens vegne udførte proberkunst og bestemte mønters indhold af guld og sølv.