Prisregulering, offentlige indgreb i prisdannelsen, fx prisstop.