Primitivitet, (fr. primitivité; lat. primitiv + fr.-ty. -itet), det at være primitiv.