Primitiv mentalitet, begreb fremsat af den franske filosof Lucien Lévy-Bruhl i bl.a. La Mentalité primitive (1922). Han betegnede tænkningen i såkaldte primitive samfund som prælogisk, idet der fx ikke skelnedes mellem årsag og virkning, og mystisk pga. magi og okkulte kræfters store indflydelse på forestillingsverdenen. Den britiske antropolog E.E. Evans-Pritchards studie af azandefolket i Centralafrika (Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande, 1937) viste dog, at tilsyneladende ulogiske og absurde forestillinger var rationelle på deres egne præmisser, fx den antagelse, at der findes hekse. I La Pensée sauvage (1962, da. Den vilde tanke, 1970) afviste den franske antropolog Claude Lévi-Strauss, at såkaldte primitive folks tænkning er mindre logisk, og han hævdede, at der i alle samfund findes en "konkret videnskab", der bygger på direkte sanseerfaringer og foretager klassifikation med brug af meget konkrete analogier (se primitiv klassifikation): I moderne samfund er den blot trængt i baggrunden af en videnskab, der søger mere almene lovmæssigheder vha. abstrakte begreber. Der er imidlertid stadig ikke enighed mellem forskerne om, hvorledes og i hvilket omfang tænkning og mentalitet i traditionelle samfund adskiller sig fra andre samfundstypers.