Primipara, (af lat. primi- + parere føde), kvinde, der føder første gang; det modsatte af multipara.