Primaveksel, (1. led af lat. primus 'første', fem. prima), første eksemplar af en veksel, der er udstedt i flere enslydende eksemplarer (duplikater) med hver sit nummer, som skal være angivet på hvert eksemplar.