Præsens, (af lat. (tempus) praesens 'nuværende (tid)', af præ- og ældre part. sens af esse 'være'), grammatisk betegnelse, se nutid.