Præmissis præmittendis, (lat.), 1) titel og navn underforstået. 2) med de nødvendige forudsætninger.